Grundämnen

Grundämnen

Grundämnen är populära korsordsfrågor då förkortningarna ofta är en eller två bokstäver – ofta i en form som är ganska ovanlig i ord och används därför som utfyllnad hos korsordsmakarna. Här har vi sorterat alla grundämnen efter antal bokstäver. I första kolumnen är grundämnets namn, i andra kolumnen är grundämnets förkortning och i den tredje är grundämnets nummer. Alla kolumner är sorterbara. Har vi missat något? Skriv gärna en kommentar längst ner, tack!

3 bokstäver

Grundämne Förkortning Nummer
bly pb 82
bor b 5
jod i 53
kol c 6

4 bokstäver

Grundämne Förkortning Nummer
brom br 35
guld au 79
järn fe 26
klor cl 17
krom cr 24
neon ne 10
niob nb 41
syre O 8
tenn sn 50
uran u 92
väte h 1
zink zn 30

5 bokstäver

Grundämne Förkortning Nummer
argon ar 18
astat at 85
fluor f 9
kisel sl 14
kväve n 7
radon rn 86
selen se 34
titan ti 22
xenon xe 54

6 bokstäver

Grundämne Förkortning Nummer
barium ba 56
cerium ce 58
cesium cs 55
curium cm 96
erbium er 68
fosfor p 15
helium he 2
indium in 49
kalium k 19
kobolt co 27
koppar cu 29
lantan la 57
litium li 3
mangan mn 25
neodym nd 60
nickel ni 28
osmium os 76
pdoium rh 45
radium ra 88
silver ag 47
svavel s 16
tantal ta 73
tellur te 52
torium th 90
tulium tm 69
vismut bi 83

7 bokstäver

Grundämne Förkortning Nummer
antimon sb 51
arsenik as 33
fermium fm 100
gallium ga 31
hafnium hf 72
hahnium ha 105
holmium ho 67
iridium ir 77
kadmium cd 48
kalcium ca 20
krypton kr 36
natrium na 11
platina pt 78
rhenium re 75
tallium tl 81
terbium tb 65
vanadin v 23
volfram w 74
yttrium y 39

8 bokstäver

Grundämne Förkortning Nummer
aktinium ac 89
europoim eu 63
francium fr 87
lutetium lu 71
molybden mo 42
nobelium no 102
polonium po 84
rubidium rb 37
rutenium ru 44
samarium sm 62
skandium sc 21

9 bokstäver

Grundämne Förkortning Nummer
aluminium al 13
americium am 95
berkelium bk 97
beryllium be 4
germanium ge 32
magnesium mg 12
neptunium np 93
palladium pd 46
plutonium pu 94
praseodym pr 59
prometium pm 61
strontium sr 38
teknetium tc 43
ytterbium yb 70
zirkonium zr 40

10 bokstäver

Grundämne Förkortning Nummer
dysprosium dy 66
gadolinium gd 64
lawrencium lr 103

11 bokstäver

Grundämne Förkortning Nummer
calipornium cf 99
einsteinium es 99
kvicksilver hg 80
mendelevium md 101

12 bokstäver

Grundämne Förkortning Nummer
kurchatovium ku 104
protaktinium pa 91