Mått & Vikt

Mått & Vikt

Här har vi måttenheter och viktenheter sorterat på förkortningar. Du kan välja ett sortera på förklaring om det är frågan i ditt korsord. Saknar vi någon måttenhet? Skriv gärna en kommentar längst ner på sidan så ska vi försöka komplettera vår lista så fort som möjligt, tack för din hjälp!

Förkortningar för mått och vikter används ofta i korsord då lösningen oftast är en eller två bokstäver.

Förkortning Förklaring
A ampere
d dygn
gr grain
LU ljudnivåenhet
At amperevarv
dB decibel
y gamma
l liter
AU astronomisk enhet
dr dram
H henry
lb pound
E grad engier
HK hefnerkerze
lm lumen
a ar
eV elektronvolt
Hz hertz
iy ljusår
asb apostilb
F farad
h timme
lx lux
at atmosfär (teknisk)
F fahrenheit
hk hästkraft
A lambda
Fr tranklin
hp horsepower
M mach
Bq becquerel
ft foot
K kelvin
min minut
atm atmosfär
L lambert
pc parsec
PU finsenenhet
in inchitum
Mx maxwell
B bel
f fors
J Joule
m meter
Cl curie
g gram
kpm kilopondmeter
P pond
Bi biot
fg frigorie
K kayser
mi engelsk mil
b barn
fu flödesenhet
kcal kilokalori
N newton
C celsius
Gy gray
kp kilopond
n ohm
bd bougie decimal
fur funong
kg kilogram
Np neper
Gal gal
kgf kilogramkraft
nt nit
bu bushel
Gb gilbert
Oe örsted
C coulomb
Gs gauss
kn knop
oz ounce
Cl dausius
gal gallon
Pa pascal
cal kalori
gf gramkraft
kWh kilowatttimme
PI poiseuille
cd candela
gmot grammolekyl
h timme
P pond
D debye
pk peck
pi pint
Pz pieze
R röntgen
R rankine
rad radian
rd rad
S siemens
St stok
s sekund
sb stilb
sn sthene
sr sieradian
st stere
T tesla
V volt
W watt
VA voltampere
Wb weber
yd yard
Å ångström
Har du förslag på fler korsordslösningar på Mått & Vikt? Skriv gärna en kommentar/lösning!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Lösning på korsordsfrågan

Förklaring på lösningen (om du har en)

Välj gärna i vilken tidning/vilket korsord som du hittade frågan :)